118,7428

O konferenciji ASPEKT 2015

Naučno-stručni skup pod nazivom “Značaj fizičke kulture za osobe sa smetnjama i poremećajima u razvoju“ iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta biće održan 30. maja 2015. godine u ul. Kumodraška 261 (Bulevar Peka Dapčevića) u Beogradu.

 

Naučna konferencija predstavlja deo pilot projekta „Razvoj sporta za decu i mlade sa invaliditetom“ čiji je nosilac Savez za sport osoba sa invaliditetom Beograda. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

 

Na osnovu istraživanja koje je sprovelo Sportsko udruženje „Varoš kapija“ u 2014. godini izolovani su određeni problemi osoba sa smetnjama i poremećajima u razvoju, koje aktivno učestvuju u nekim od vidova organizovane fizičke aktivnosti. Dobijeni rezultati ukazuju na problem nedovoljne kompetencije osoba koje realizuju fizičko vežbanje, kako u sistemu obrazovanja tako i u sportskim organizacijama. Podaci govore da u našoj zemlji ima oko 10% osoba sa invaliditetom, što naše društvo obavezuje na još veću odgovornost prema ovoj populaciji. Svesni toga, želimo da ukažemo na neophodnost povezivanja stručnih kadrova iz različitih naučnih disciplina, kako bi se obezbedili elementarni uslovi za organizaciju i vođenje procesa fizičkog vežbanja u sistemu obrazovanja i sportsko-rekreativnih organizacija. Savremene tedencije razvojnih programa podrazumevaju integraciju dece i mladih sa smetnjama i poremećajima u razvoju u redovan sistem obrazovanja. To je jedan važan korak ka njihovoj integraciji u širu zajednicu, koja podrazumeva funkcionisanje u svakodnevnom životu bez barijera i diskriminacije.

 

U želji da se odgovori na rastuće potrebe i zahteve koji se nameću društveno odgovornim organizacijama, a pre svega obrazovnim institucijama, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum u saradnji sa sportskim udruženjem „Varoš kapija“ uzeo je učešće u projektu i organizaciji naučno-stručnog skupa sa ciljem da se poboljšaju kompetencije i znanja osoba koje su direktno uključene u sprovođenje procesa fizičkog vežbanja, ali i sportskih lekara, defektologa, koji rade sa decom i mladima pomenute populacije. Okupljanje stručnjaka na naučno-stručnom nivou, razmena njihovog iskustva i dobre prakse, promovisaće fizičku kulturu kao sveobuhvatni program kojim se može doprineti jačanje socijalnog i psiho-fizičkog statusa osoba sa invaliditetom.

 

Naučno-stručni skup ima multidisciplinarni karakter. Tim stručnjaka i predavača, iz oblasti somatopedije, fizičkog vaspitanja, sporta, psihologije, medicine sporta, fizikalne medicine i menadžmenta, za potrebe edukacije sastavio je monografsku studiju koja je namenjena stručnoj i široj javnosti. U konferenciji će učestvovati predavači koji dolaze iz referentnih ustanova:

  • Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum,
  • Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i
  • Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

 

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom naučno-stručnom skupu slanjem svojih radova. Radovi štampani u celini u Zborniku naučno-stručnog skupa od nacionalnog značaja, prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata, nosi jedan poen (M63).

 

Rok za slanje radova je 20.maj 2015.

Univerzitet Singidunum ©