120,4014

Raspored predavanja

Rasporede predavanja na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu možete pogledati na linkovima iz tabele u produžetku:

Osnovne studije

Fizičko vaspitanje i sport - Letnji semestar 2016/2017

1. godina

Preuzmi

2. godina

Preuzmi

3. godina

Preuzmi

4. godina

Preuzmi

 

Menadžment u sportu - Letnji semestar 2016/2017

1. godina

Preuzmi

2. godina

Preuzmi

3. godina

Preuzmi

 

Master studije

Fizičko vaspitanje i sport - Letnji semestar 2016/2017

Preuzmi

 

Na studijskom program Menadžment u sportu nastava se realizuje kao konsultativna zbog malog broja upisanih. Za više informacija možete kontaktirati rukovodioca studijskog programa prof. dr Milana Gašovića na email mgasovic@singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum ©