123,4723Kurs evra

Kurs evra koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na UNIVERZITETU SINGIDUNUM je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.01.2017. do 31.01.2017. godine, iznosi:


123,4723

Univerzitet Singidunum ©