118,7428Kurs evra

Kurs evra koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na UNIVERZITETU SINGIDUNUM je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.02.2018. do 28.02.2018. godine, iznosi:


118,7428

Univerzitet Singidunum ©