123,9595Kurs evra

Kurs evra koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na UNIVERZITETU SINGIDUNUM je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.02.2017. do 28.02.2017. godine, iznosi:


123,9595

Univerzitet Singidunum ©