123,9595

Akreditacija

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum dobio je Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Akreditovani su studijski programi na osnovnim i master akademskim studijama:

 

Uverenje o akreditaciji 2015Osnovne akademske studije:

  • Fizičko vaspitanje i sport
  • Menadžment u sportu

 

Master akademske studije:

  • Fizičko vaspitanje i sport
  • Menadžment u sportu
Univerzitet Singidunum ©