117,1777

Odbrana diplomskog rada - Veljko Jelić - 2019800679

Dana 27.11.2023. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Veljko Jelić, broj indeksa 2019800679, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Hrana za mentalno zdravlje".


Članovi komisije:

  • prof. dr Ivana Brdar, predsednik komisije
  • prof. dr Svetlana Stanišić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023