117,1777

Odbrana diplomskog rada - Vladan Rajković - 2019/800764

Dana 22.11.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Vladan Rajković, broj indeksa 2019/800764, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj FK Crvena Zvezda na razvoj sporta i biznisa".


Članovi komisije:

  • prof. dr Srđan Marković, predsednik komisije
  • doc. dr Igor Radošević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023