117,1777

Odbrana diplomskog rada - Dragana Rujević - 2019/800680

Dana 21.11.2023. u 10:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Dragana Rujević, broj indeksa 2019/800680, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Fizičke sposobnosti učenika osnovnih škola u službi pozitivnog razvoja njihovih socijalnih i emocionalnih veština".


Članovi komisije:

  • doc. dr Miloš Milošević, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Gadžić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023