117,1777

Odbrana diplomskog rada - Danijel Jevtić - 2019/800153

Dana 07.11.2023. u 11:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Danijel Jevtić, broj indeksa 2019/800153, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Motoričke sposobnosti dece koja treniraju karate".


Članovi komisije:

  • prof. dr Nenad Trunić, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Gadžić, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2023