117,1415

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandra Kotarac - 2018/801143

Dana 27.07.2023. u 12:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Aleksandra Kotarac, broj indeksa 2018/801143, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Metodika usavršavanja prijema servisa u odbojci".

Odbrana diplomskog rada - Anđela Pavić - 2021/800372

Dana 18.07.2023. u 13:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Anđela Pavić, broj indeksa 2021/800372, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Metodika obuke i usavršavanja tehničko taktičkih veština u jedrenju na vodi".

Odbrana diplomskog rada - Džabir Mehmedi - 2014/800761

Dana 18.07.2023. u 12:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Džabir Mehmedi, broj indeksa 2014/800761, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti mladih fudbalera".

Odbrana diplomskog rada - Katarina Ratić - 2019/801049

Dana 07.07.2023. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Katarina Ratić, broj indeksa 2019/801049, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Psihološki razvoj dece u sportu".

Odbrana diplomskog rada - Krsta Bojić - 2018/800064

Dana 04.07.2023. u 16:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Krsta Bojić, broj indeksa 2018/800064, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uloga nastavnika fizičkog vaspitanja u prevenciji posturalnih poremećaja kod učenika osnovne škole".

Univerzitet Singidunum © 2024