117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Nenad Ćirić - 2018/800436

Dana 31.05.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nenad Ćirić, broj indeksa 2018/800436, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Značaj školskog sporta za učenike V do VIII razreda".

Odbrana diplomskog rada - Milja Klikovac - 2018/800381

Dana 16.05.2023. u 16:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milja Klikovac, broj indeksa 2018/800381, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Vežbe za žene sa dijastazom".

Odbrana diplomskog rada - Filip Filipović - 2019/800755

Dana 04.05.2023. u 11:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Filip Filipović, broj indeksa 2019/800755, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Boks u samoodbrani".

Odbrana diplomskog rada - Đurđina Radmilović - 2018/800017

Dana 04.05.2023. u 11:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Đurđina Radmilović, broj indeksa 2018/800017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Pozitivni aspekti i uticaj Judoa na psihomotorički razvoj dece i omladine".

Univerzitet Singidunum © 2023