117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Miloš Radović - 2018/801330

Dana 27.04.2023. u 17:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Miloš Radović, broj indeksa 2018/801330, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Uticaj Evrolige na razvoj košarke u Srbiji".

Univerzitet Singidunum © 2023