117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jana Danilović - 2018800556

Dana 16.03.2023. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Jana Danilović, broj indeksa 2018800556, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Metodika i obuka leđne tehnike".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Stanković - 2018/801250

Dana 13.03.2023. u 11:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Stanković, broj indeksa 2018/801250, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Nasilje i nasilničko ponašanje u sportu".

Odbrana diplomskog rada - Živko Pešterac - 2017/800528

Dana 07.03.2023. u 14:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Živko Pešterac, broj indeksa 2017/800528, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Trenažni proces kod fudbalera uzrasta 12 do 14 godina".

Univerzitet Singidunum © 2023