117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Stefan Krtolina - 2016/800524

Dana 03.02.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Krtolina, broj indeksa 2016/800524, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Profil perimetralnog igrača za savremenu košarku".

Odbrana diplomskog rada - Filip Jeremić - 2017800193

Dana 28.02.2023. u 14:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Filip Jeremić, broj indeksa 2017800193, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prikaz mezociklusa u pripremnom periodu u košarci".

Odbrana diplomskog rada - Matija Grbović - 2018800212

Dana 28.02.2023. u 13:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Matija Grbović, broj indeksa 2018800212, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Funkcionalno vežbanje kao prevencija i oporavak kod savremenog čoveka".

Odbrana diplomskog rada - Matija Grbović - 2018/800212

Dana 10.02.2023. u 13:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Matija Grbović, broj indeksa 2018/800212, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Funkcionalno vežbanje kao prevencija i oporavak kod savremenog čoveka".

Odbrana diplomskog rada - Ksenija Erić - 2021/800790

Dana 08.02.2023. u 14:30, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ksenija Erić, broj indeksa 2021/800790, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena grupnih programa u fitnesu".

Univerzitet Singidunum © 2023