117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Skakavac - 2019/800124

Dana 19.10.2023. u 12:00, u prostoriji S33, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Skakavac, broj indeksa 2019/800124, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Model organizacije rada sa mlađim kategorijama u fudbalu".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Momčilović - 2022/801405

Dana 26.10.2023. u 12:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Momčilović, broj indeksa 2022/801405, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Ispitivanje percepcija i navika potrošača o konzumiranju organskih proizvoda u Republici Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Danilo Krivokapić - 2019/800468

Dana 18.10.2023. u 18:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Danilo Krivokapić, broj indeksa 2019/800468, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena tehnika džudo bacanja u funkciji samoodbrane".

Odbrana diplomskog rada - Omar Jusufspahić - 2019/800084

Dana 16.10.2023. u 15:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Omar Jusufspahić, broj indeksa 2019/800084, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Prikaz organizacione strukture i aktivnosti unutar NBA lige".

Odbrana diplomskog rada - Lazar Tatić - 2018/800347

Dana 19.10.2023. u 18:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Lazar Tatić, broj indeksa 2018/800347, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Menadžmet sportskih kompleksa Santiago Bernabeu".

Odbrana diplomskog rada - Igor Tašić - 2019/800013

Dana 13.10.2023. u 14:00, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, student Igor Tašić, broj indeksa 2019/800013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Odbojka u školskim sportskim takmičenjima".

Odbrana diplomskog rada - Mateja Milak - 2019/800740

Dana 16.10.2023. u 15:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Mateja Milak, broj indeksa 2019/800740, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija i način funkcionisanja Evrolige, kao najjačeg klupskog košarkaškog takmičenja u Evropi".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Hajdin - 2022/800944

Dana 12.10.2023. u 14:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Stefan Hajdin, broj indeksa 2022/800944, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Tehničko-taktička analiza u fudbalu".

Odbrana diplomskog rada - Pavle Žigić - 2019/800066

Dana 12.10.2023. u 13:00, u prostoriji S35, na III spratu, Danijelova 32, student Pavle Žigić, broj indeksa 2019/800066, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Implementacija ženskog fudbala u Srbiji".

Odbrana diplomskog rada - Jovana Pašalić - 2019/800148

Dana 09.10.2023. u 14:00, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Jovana Pašalić, broj indeksa 2019/800148, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Rukomet u sportskim školskim takmičenjima".

Odbrana diplomskog rada - Aleksa Novičić - 2018/801094

Dana 09.10.2023. u 17:30, u prostoriji S32, na III spratu, Danijelova 32, student Aleksa Novičić, broj indeksa 2018/801094, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Specifičnosti u radu mlađih kategorija Vaterpolo kluba Kraljevo".

Odbrana diplomskog rada - Bojana Kovačević - 2019/800937

Dana 02.10.2023. u 13:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Kovačević, broj indeksa 2019/800937, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Izbor vežbi i organizacija ubučavanja prilikom odbijanja lopte u odbojci".

Univerzitet Singidunum © 2023