117,1777

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Bojana Ranić - 801044/2017

Dana 24.01.2020. u 12:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Bojana Ranić, broj indeksa 801044/2017, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Metodski postupak pri obučavanju tehnike boksa dece osnovnoškolskog uzrasta".

Univerzitet Singidunum © 2023