117,1777

O konferenciji

Druga naučna konferencija ASPEKT 2016 pod nazivom "Savremeni aspekti fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije" iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta biće održana 28. oktobra 2016. godine na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu u ul. Danijelova 32 u Beogradu.

Glavni cilj konferencije je da pruži značajan naučni i stručni doprinos u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta uzimajući u obzir kompleksnu prirodu i neprekidne transformacije različitih oblika fizičke aktivnosti. I ove godine, nastavljajući glavni aspekt prošlogodišnjeg skupa, posebno mesto u radu će imati značaj i primena fizičke aktivnosti za osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Pored toga, na konferenciji će se posvetiti pažnja svim relevatnim činiocima fizičke aktivnosti, počev od modernih tendencija fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije, preko zdravstvenih aspekata fizičke aktivnosti u prevenciji i lečenju različitih stanja, do značaja i uticaja menadžmenta u organizaciji i realizaciji različitih oblika fizičke aktivnosti.

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu okupio je tim stručnjaka i predavača koji će davati odgovore na tekuće probleme iz ovih oblasti.

U konferenciji će učestvovati predavači koji dolaze iz referentnih ustanova:

  • Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum,
  • Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu,
  • Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu,
  • Olimpijskog komiteta Srbije,
  • Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS).


Konferencija pruža idealnu platformu za razmenu ideja i širenje najboljih praksi među naučnicima i stručnjacima iz kompleksnog i multidisciplinarnog prostora fizičke aktivnosti. Iz tih razloga, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom naučno-stručnom skupu svojim prisustvom i slanjem svojih radova. Radovi će biti štampani u celini u Zborniku naučno-stručnog skupa od nacionalnog značaja, prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata.

Odlukom organizacionog odbora konferencije, a u cilju prenošenja znanja i iskustava na što veći broj učesnika, neće se naplaćivati kotizacija.

Rok za slanje radova je 14. oktobar 2016. godine.

Univerzitet Singidunum © 2023