118,4727

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Saša Salatić - 810239/2015

Dana 05.05.2017. 15:00, u prostoriji S33, na III spratu, student Saša Salatić, broj indeksa 810239/2015, pristupiće odbrani master rada na temu "Komparativna analiza mofroloških karakteristika i fleksibilnosti košarkašica, odbojkašica i netrenirane populacije uzrasta 14-15 godina".

Univerzitet Singidunum ©