118,4727

Odbrane master radova

Odbrana master rada - Voja Baltić - 810060/2014

Dana 02.03.2017. 13:00, u prostoriji S32, na III spratu, student Voja Baltić, broj indeksa 810060/2014, pristupiće odbrani master rada na temu "Značaj eksplozivne snage i košarkaške tehnike u uzrastu od 12 do 14 godina".

Odbrana master rada - Pavle Pavlović - 201810225

Dana 02.03.2017. 10:30, u prostoriji S32, na III spratu, student Pavle Pavlović, broj indeksa 201810225, pristupiće odbrani master rada na temu "Relacija između morfoloških karakteristika motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta".

Odbrana master rada - Marko Marinković - 2014/810127

Dana 27.02.2017. 14:00, u prostoriji S31, na III spratu, student Marko Marinković, broj indeksa 2014/810127, pristupiće odbrani master rada na temu "Uticaj dva rekreativna programa kružnog treninga na redukciju telesne mase gojaznih žena".

Univerzitet Singidunum ©