118,4727

Izloženi master radovi

Master rad kandidata Voja Baltić

Master rad kandidata Voja Baltić pod nazivom: „Značaj eksplozivne snage i košarkaške tehnike u uzrastu od 12 do 14 godina” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Marko Marinković

Master rad kandidata Marko Marinković pod nazivom: „Uticaj dva rekreativna programa kružnog treninga na redukciju telesne mase gojaznih žena” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Master rad kandidata Pavle Pavlović

Master rad kandidata Pavle Pavlović pod nazivom: „Relacija između morfoloških karakteristika motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta” je izložen u biblioteci Univerziteta Singidunum, Danijelova 32, na uvid javnosti.

Univerzitet Singidunum ©