118,4727

Prijava rada


Naslov rada
Autori
Kontakt email
Apstrakt
Ključne reči
Tematske oblasti
Postavi rad
Izjava autora
Ovim putem potvrđujem / potvrđujemo da je ovaj rad originalan i u potpunosti rezultatat mog / našeg istraživanja, da nije objavljivan i neće biti poslat na objavljivanje ni u jedan drugi časopis ili publikaciju, i kao takav ni u čemu ne narušava bilo čija vlasnička ili autorska prava. Rad je pripremljen prema Uputstvima za autore konferencije.
 
Vaš rad se šalje.
Molimo sačekajte...
Univerzitet Singidunum ©