118,7428

Vanredni decembarski ispitni rok

Vanredni decembarski ispitni rok biće održan od 16. do 22. decembra 2017. godine.

Prijava ispita počinje 04. decembra 2017. godine.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 14:00. Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni od 3.000 dinara najkasnije 1 dan pre održavanja ispita do 14h. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.

Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz).

U decembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.

Prijava ispita vrši se isključivo putem mejla estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs .

Mejl mora biti poslat sa Singimail adrese.

Kako bi ispit bio prijavljen potrebno je da u mejlu budu navedeni sledeći podaci i dostavljena sledeća dokumentacija (skenirana ili fotografisana):

1. Ime i prezime

2. Broj indeksa

3. Spisak ispita koje treba prijaviti

4. Uplatnica na ime naknade za prijavu ispita

5. Dokaz o učešću na Work &Travel programu (pečatiran i potpisan Ugovor ili strana pasoša na kojoj se nalaz viza),

Prijava ispita bez navedene dokumentacije neće biti moguća. Studenti su u obavezi da na svom eStudent nalogu nakon 72h od slanja mejla provere da li su im ispiti prijavljeni.

Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti - Rasporedi - Raspored ispitnih rokova.

Univerzitet Singidunum ©