118,4727

Realizovan seminar "Trendovi u fizičkom vaspitanju i sportu”

U subotu 9. decembra 2017. godine na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu univerziteta Singidunum je održan seminar pod nazivom ”Trendovi u fizičkom vaspitanju i sportu”.

trendovi-u-fizickom-vaspitanju-i-sportu-1

U okviru seminara naši profesori su prestavili sledeće teme:

  • Racionalizacija časa fizičkog vaspitanja i treninga u školskom sportu - prof. dr Predrag Nemec
  • Primena zanimljive i bezbedna atletike na času fizičkog vaspitanja – doc. dr Ivan Ćuk
  • Inovacije u organizovanju školskog sporta – doc. dr Vesna Nemec
  • Mo​gućnost primene savremenih metoda u nastavi fizičkog vaspitanja – prof. dr Aleksandar Gadžić

trendovi-u-fizickom-vaspitanju-i-sportu-2

Sudeći po komentarima i zaključcima učesnici seminara, odnosno nastavnici fizičkog vaspitanja osnovnih i srednjih škola, su ovaj skup ocenili kao vema koristan i uspešan.

Univerzitet Singidunum ©