118,4727

Pripremna nastava za brucoše - FFKMS

Univerzitet Singidunum organizuje besplatnu pripremnu nastavu za brucoše - studente I godine u akademskoj 2017/2018. godini.

Pripremna nastava nije obavezna, ali se preporučuje kako bi studenti koji doleze iz različitih srednjih škola mogli da se pripreme za praćenje redovne nastave - predavanja i vežbe.

Pripremna nastava za studente FFKMSa će se održavati u zgradi Univerziteta Singidunum u Danijelovoj 32.

Pripremna nastava za Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu će se obaviti prema sledećem rasporedu:

1. Četvrtak 28. septembar 2017.

  • Tema: Sport i karijera, put do uspeha
  • Predavač: Aleksandrar Gadžić
  • Vreme: 11:00-12:30
  • Sala: S13

2. Petak 29. septembar 2017.

  • Tema: Uvod u engleski jezik za sportiste
  • Predavač: Elizabeta Holt
  • Vreme: 11:00-12:30
  • Sala: S13

Svečani prijem brucoša i zvanični početak školske godine (nakon pripremne nastave) je u ponedeljak 2. oktobra 2017. godine. Raspored svečanih prijema će biti naknadno objavljen.

Univerzitet Singidunum ©