118,7428

Praksa na poziciji pomoćnog trenera

Trening centar Top Gym nudi studentima Fakulteta za fizičko vaspitanje i menadžment u sportu plaćenu studentsku praksu na poziciji pomoćnog trenera.

Praksa je pažljivo osmišljena kao kombinacija individualnog mentorstva i samostalnog rada sa pojedincima i sportskim ekipama. Cilj je da, u planiranom periodu, studenti steknu što više znanja i iskustva, probaju najnovije alate i tehnologije iz trening industrije i upoznaju se sa značajem testiranja.
Nakon perioda selekcije koji će trajati od 16. do 23. februara, najbolji kandidati će svoju dvomesečnu praksu početi od 1. marta 2017.godine.

 

Formalno obrazovanje: Studenti završnih godina i postdiplomci Fakulteta za fizičko vaspitanje i menadžment u sportu

Osnovne dužnosti:

  • Asistencija u sporovođenju treninga
  • Asistencija pri izvođenju testiranja
  • Vođenje dnevnika rada
  • Evaluacija zadovoljstva klijenata
  • Unos podataka u evidencije o napretku klijenata
  • Uslov: Položen ispit iz predmeta Anatomija lokomotornog sistema

Kompetencije:

  • Sistematičnost
  • Proaktivnost
  • Odgovornost

Trajanje prakse: 60 dana (dva meseca)
Radno vreme: Part time – 3 sata svakog radnog dana
Mentorska podrška: DA

Način prijave: Na mail fit.topgym|mmnkk|gmail.com (Cc careers|mmnkk|singidunum.ac.rs) poslati sledeću dokumentaciju:

Rok za prijavu: 15.02.2017.

*Praksa je plaćena
*Svaki praktikant po završetku prakse dobija sertifikat

 

Univerzitet Singidunum ©