118,7428

Pogodnosti za studiranje sportista i ostalih članova Sportskog saveza Srbije na Univerzitetu Singidunum

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate, članove Sportskog saveza Srbije (sportiste i zaposlene u SSS), da shodno potpisanom Sporazumom o saradnji imaju pravo popusta na školovanje i to za:

 • članove Saveza u visini od 10% od ukupnog iznosa školarine i
 • za vrhunske sportiste u visini od 25% od ukupnog iznosa školarine.

Navedeni popusti važe za sledeće studijske programe na Univerzitetu Singidunum:

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

 • Fizičko vaspitanje i sport
 • Menadžment u sportu

Poslovni fakultet

 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i revizija
 • Marketing i menadžment
 • Upravljanje ljudskim resursima

Fakultet za hotelijerski i turistički menadžment (sa tri izborne opcije: Turizam, Hotelijerstvo i Ekonomija hrane)

Fakultet za informatiku i računarstvo

 • Informatika i računarstvo
 • Informacione tehnologije

Tehnički fakultet

 • Elektrotehnika i računarstvo
 • Inženjerski menadžment
Univerzitet Singidunum ©