118,7428

Parkur obuka

Obaveštavamo sve studente Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu da mogu da prisustvuju parkur obuci na časovima rekreacije prema odobrenju profesorke Vesne Nemec.

Parkur 001 Parkur 002 Parkur 004

Parkur 003

 

Univerzitet Singidunum ©