118,7428

Novi dekan FFKMSa - prof. dr Predrag Nemec

Dr Predrag Nemec, redovni profesor imenovan je za dekana Fakulteta za fizičko vaspitanje i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum.

pnemec

Doc. dr Nenad Trunić, koji je neko vreme bio vršilac dužnosti dekana FFKMSa novi je prodekan za nastavu ovog fakulteta.

Od 1. januara 2017. godine Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu u sastavu je integrisanog Univerziteta Singidunum.

Profesor Predrag Nemec je završio Fakultet fizičke kulture u Beogradu

  • Magistar fizičke kulture je od 1989. godine
  • Titulu doktor nauka Fakulteta fizičke kulture u Beogradu stekao je 1994. godine
  • Predavao je predmete iz oblasti odbojke na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, na Fakultetu za menadžment u sportu i na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu
  • Trener je I razreda za odbojku
  • Trener je sa stručnom licencom A

Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti odbojke:

1. Дробњак, Д. & Немец, П. (2010). Управљање процесима лабораторијске селекције у стварању и
вођењу врхунских одбојкаша. Подгорица: ОСЦГ
2. Istrat, V., Petrevska M., Petrevska – Đukić, I., Petrevski B. & Nemec, P. (2010). Importance of
implementing CRM in the banking business concept. An International Journal: Communications in
dependability and quality managment, 13 (2), 61-67
3. Немец, В., Немец, П. & Старделова, М. Џ. (2012). Релације социолошких показатеља са
морфолошким и ситуационо-моторичким статусом код селекционисаних одбојкаша. У: Д.
Томић, VIII Међународна конференција „Менаџмент у спорту“ (408-418). Београд: Факултет за
менаџмент у спорту, Алфа Универзитет
4. Немец, П. (2005). Могућност нове композиције тима 3+2+1+(L) у одбојци. У: Ђ. Нићин, I
Међународна конференција „Менацмент у спорту“ (стр. 296-298). Београд: Факултет за
менаџмент у спорту, Универзитет Браћа Карић
5. Немец, П. (2005). Прогностика у спорту. У: Ђ. Нићин, I Међународна конференција „Менаџмент
у спорту“ (стр. 299-301). Београд: Факултет за менаџмент у спорту, Универзитет „Браћа Карић“
6. Немец, П., Брезић, Г. & Маркоски Б. (2009). Класификација стандардних варијабли и њихова
компарација услед пласмана одбојкашких репрезентативних селекција на светском првенству
1994. године и европском првенству 1995. године. У: Ђ. Нићин, V Међународна конференција
„Менаџмент у спорту“ (стр. 480-491). Београд: Факултет за менаџмент у спорту, Универзитет
„Браћа Карић“
7. Немец, П. & Немец, В. (2006). Пегаметар у тренажној технологији као нова справа за мерење
скочног импулса, У: Ђ. Нићин, II Међународна конференција „Менаџмент у спорту“ (стр. 404-
409). Београд: Факултет за менаџмент у спорту, Универзитет „Браћа Карић“
8. Немец, П. & Немец, В. (2009). Елементарне игре и њихова примена. Београд: SIA
9. Станисављев, С., Ратгебер, Л., Немец, П., Васиљевић, П. & Шетрајчић, И. (2011): Анализа
конкурентности Србије. У: Љ. Папић, 14. DQM Међународна конференције „Управљање
квалитетом и поузданошћу“ (стр. 224-228). Београд: DQM
10. Томић, Д. & Немец, П. (2002). Одбојка у теорији и пракси. Београд: SIA

Novom rukovodstvu Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum želimo puno uspeha u radu!

Univerzitet Singidunum ©