118,4727

Važni datumi i preliminarni raspored

Konačan program naučno-stručne konferencije, sa tačnim rasporedom i detaljnim informacijama za usmenu prezentaciju, biće objavljen na zvaničnom sajtu Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, najkasnije do 21.10.2016. godine.

Važni datumi:

  • Rok za obaveštenje o statusu rada je pet dana od dana dostave rada - poslednji termin za dostavu radova je 14.10.2016.
  • Rok za obaveštenje o onim radovima koji će biti usmeno prezentovani je 21.10.2016.
  • Realizacija naučno-stručnog skupa 28.10.2016.

Preliminarna agenda:

09:00 – 10:00 Registracija učesnika
10:00 – 10:15 Govor dobrodošlice
10:15 – 12:45 Predavanja
12:45 – 14:00 Pauza
14:00 – 17:00 Izlaganje radova
17:00 – 17:15 Zatvaranje skupa i dodela sertifikata

Univerzitet Singidunum ©