123,1711

Upis na studijski program - Fizičko vaspitanje i sport

Prijemni ispit na osnovnim akademskim studijama Fizičko vaspitanje i sport sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela:

Teorijski deo čine:

1.    Test opšte informisanosti iz oblasti Fizičke kulture, koji je sastavljen od 20 pitanja.

2.    Test psiholoških karakteristika – polaganje testa za procenu intelektuialnih sposobnosti.

Praktični deo čini:

3.    Testovi za procenu opštih motoričkih sposobnosti (detaljnije).

U okviru procene motoričkih sposobnosti, plivanje je elimacionog karaktera, tako da kandidat koji ne može da prepliva predviđenu deonicu od 50 metara za propisano maksimalno vreme (žene- 1' 45'' minuta; muškarci- 1' 30'' minuta), automatski gubi pravo na upis. 

 

Cena prijemnog ispita je 4.500,00 dinara.

Nakon popunjene on-line prijave kandidat može da bira datum kada će polagati teorijski deo prijemnog ispita.

Prijemni možete polagati svakog radnog dana od 10-18h.

Univerzitet Singidunum ©