118,7428

Upis na master studije

Zašto upisati master studije?

  • viši stepen stručne spreme povećava mogućnosti za zaposlenje,
  • individualni pristup kandidatu kroz mentorski rad značajno ubrzava učenje i napredovanje,
  • savremeni nastavni programi obezbeđuju nadogradnju praktičnih i teorijskih znanja stečenih na osnovnim studijama,
  • kroz izradu master teze kandidat uči da istražuje, da saopštava rezultate istraživanja i tako se priprema za doktorske studije,
  • kroz istraživanje kandidat se upoznaje sa novim trendovima u izabranoj naučnoj oblasti.

Na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu realizuju se dva studijska programa na master akademskim studijama:

  • Fizičko vaspitanje i sport i
  • Menadžment u sportu.

Kliknite ovde da otvorite formular za prijavu za upis.

Univerzitet Singidunum ©