119,3137

Menadžment u sportu

Studijski program master akademske studije, menadžment u sportu mogu upisati kandidati koji su završili:

  • završene istorodne osnovne akademske studije (240 ESPB ili VIII semestara)
  • završene osnovne akademske studije iz srodnih ili drugih naučnih oblasti uz polaganje diferencijalnih ispita.

 

Zainteresovani kandidati će pre upisa obaviti intervju sa sa rukovodiocem studijskog programa.

 

Prijava za upis - preuzmi (popunjenu prijavu pošaljite na mail ffkms@singidunum.ac.rs)

Univerzitet Singidunum ©