118,4727

Fizičko vaspitanje i sport

Studijski program master akademske studije, fizičko vaspitanje i sport mogu upisati kandidati koji su završili:

  • istorodne osnovne akademske studije (240 ESPB ili VIII semestara) i stekli stručni naziv diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta;
  • završene osnovne akademske studije iz srodnih ili drugih naučnih oblasti uz polaganje diferencijalnih ispita.

 

Zainteresovani kandidati će pre upisa obaviti intervju sa rukovodiocem studijskog programa.


Prijava za upis - preuzmi (popunjenu prijavu pošaljite na mail ffkms@singidunum.ac.rs)

Univerzitet Singidunum ©