118,4727

Teme i cilj konferencije

Cilj skupa je razvoj i usavršavanje kompetencija pedagoga, vaspitača, učitelja, nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja, trenera i stručnih saradnika, za rad i uspešno organizovanje fizičkog vežbanja dece i odraslih. Posebna pažnja biće posvećena radu sa decom i odraslima sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i preventivnim i kurativnim efektima fizičkog vežbanja. Kako nijedan segment fizičkog vežbanja nije moguć bez odgovarajuće logističke podrške, na skupu će se ukazati na značaj delovanja struktura menadžmenta na organizaciju i izvođenje sportsko-rekreativnih aktivnosti.

Rad konferencije odvija se kroz predavanja po pozivu i prezentacije.

Teme skupa:

  • Kvalitet nastave fizičkog vaspitanja (redovna i inkluzivna nastava),
  • Fizičko vežbanje osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju,
  • Zdravstveni aspekt fizičkog vežbanja (prevencija, lečenje),
  • Multidisciplinarni aspekt sporta i rekreacije,
  • Menadžment u sport,
  • Rekreativni turizam.
Univerzitet Singidunum ©