118,4727

O predavačima

  1. dr Danijela Ilić-Stošović, vanredni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu; dvadeset godina radnog iskustva; autor brojnih naučnih i stručnih radova o smetnjama i poremećajima u razvoju.
  2. dr Bojan Jorgić, docent na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, deset godina radnog iskustva; autor brojnih radova o uticaja fizičke aktivnosti na razvoj sposobnosti osoba sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
  3. dr Nenad Dikić, docent na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum, dugogodišnji sekretar Udruženja za medicinu sporta Srbije, jedan od osnivača Antidoping agencije Srbije, član brojnih međunarodnih medicinskih komisija u sportu, autor i koautor brojnih radova i publikacija iz oblasti sportske medicine i ishrane sportista.
  4. dr Srđan Marković, docent na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum, specijalista fizičke pripreme i dijagnostike u sportu, stručnjak za oporavak nakon povreda, autor i koautor brojnih radova o uticaju fizičke aktivnosti na fizički status pojedinca.
  5. Damir Štajner, izvršni direktor Olimpijskog komiteta Srbije, šef misije Olimpijskog komiteta Srbije na OI u Riu, član organizacionog komiteta Evropskog olimpiskog festivala mladih 2008., Univerzijade 2009. u Beogradu i Kazanju 2013.
Univerzitet Singidunum ©