118,4727

Kompetencije - Studijski program Menadžment u sportu

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na odabranom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Menadžer sportske organizacije
 • Menadžer fitness i wellness centra
 • Marketing menadžer u sportu
 • PR menadžer u sportu
 • Menadžer za ljudske resurse u sportu
 • Menadžer sportskog objekta
 • Menadžer za poslove posredovanja i pregovaranja pri prilascima sportista iz jedne sportske organizacije u drugu
 • Organizator sportskih dogadjaja, sistema takmičenja i priredbi
 • Organizator sportskog poslovanja
 • Organizator aktivnosti, programa i projekata u oblasti sporta
 • Organizator stručnog osposobljavanja u oblasti sporta
Univerzitet Singidunum ©