118,7428

Kompetencije - studijski program Fizičko vaspitanje i sport

Studenti Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na odabranom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

 • Organizator fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama
 • Organizator fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama
 • Nastavnik fizičkog vaspitanja u školama za decu sa posebnim potrebama
 • Organizator dodatnih sportskih aktivnosti u školama – školski sport
 • Instruktor u fitnes centrima
 • Personalni trener
 • Kineziterpeut u centrima za rehabilitaciju i oporavak od povreda
 • Trener u sportskim klubovima specijalizovan za rad sa mlađim uzrastima ili seniorima
 • Kondicioni trener
 • Analitičar u sportskim klubovima
 • Koordinator rada sa mlađim selekcijama u klubovima
 • Direktor omladinske škole u klubovima
 • Sportski direktor u klubovima
 • Sekretar u sportskim organizacijama
 • Animator u turističkim centrima
 • Animator u dečijim igraonicama
 • Organizator sportskih takmičenja
Univerzitet Singidunum ©