118,4727

Izlaganje

Rad se može prezentovati javno, usmenom prezentacijom.

Struktura i trajanje naučno-stručnog skupa predviđa 180 minuta za usmeno izlaganje radova autora. Naučni odbor skupa izvršiće odabir radova koji će biti usmeno prezentovani.

Usmeno izlaganje:

  • Vreme predviđeno za izlaganje radova je 8-10 minuta.
  • Bićete obavešteni o tačnom rasporedu izlaganja nedelju dana pre početka skupa.
  • Radni jezik konferencije je srpski, pa Vas molimo da u skladu sa tim Vaše usmeno izlaganje bude takođe na srpskom jeziku.


Prilikom pripreme usmenog izlaganja (uz PowerPoint prezentaciju), poželjno je obratiti pažnju na sledeće:

  • Budite raspoloživi barem 30 minuta pre početka vaše sesije na dan konferencije, i
  • Oprema koja će vam biti na raspolaganju su: računar i projektor.


Ako želite da Vaš rad bude objavljen, ali niste u mogućnosti da lično prisustvujete, rad možete predati da se objavi u Zborniku radova.

Univerzitet Singidunum ©