119,3659

Fizičko vaspitanje i sport

Master akademske studije Fizičko vaspitanje i sport obezbeđuju sticanje praktičnih, naučnih i stručnih znanja iz oblasti fizičke kulture. Studijski program je osmišljen u skladu sa savremenim trendovima i prilagođen je programima inostranih akademskih ustanova za obrazovanje kadrova iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Cilj ovog studijskog programa ogleda se u unapređenju znanja i veština stečenih na osnovnim akademskim studijama, kako bi se omogućio kvalitetniji stručni rad u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta.

Studenti se tokom master studija pripremaju za ispunjavanje ciljeva i zadataka usmerenih ka planskom razvoju i sistemskom unapređenju:

  • obrazovno-vaspitnog sistema predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola (redovna nastava, vannastavne aktivnosti i školska takmičenja),
  • naučnih i razvojnih institucija (naučno istraživanje u fizičkom vaspitanju i sportu),
  • stručno-pedagoškog rada u sportu (teorija i tehnologija izabranog sporta),
  • rekreacije/sportske rekreacije (organizacija i tehnologija procesa u rekreaciji),
  • vrhunskog sporta, kroz rad u eminentnim klubovima i nacionalnim selekcijama.

Uspešnim savladavanjem nastavnih sadržaja student se osposobljava za stručno i odgovorno planiranje i realizaciju nastavnog predmeta Fizičko vaspitanje i sport. Pored toga, studenti stiču kompetencije za proces realizacije trenažnih aktivnosti sa različitim uzrasnim kategorijama i na različitim takmičarskim nivoima u sportu.

Kako bi se potencijalni sportski talenat negovao i razvijao posebnu pažnju posvećujemo celovitom psihofizičkom razvoju dece, kao i radu sa decom i mladima sa posebnim potrebama u cilju njihove adekvatne socijalizacije i inkluzije u širu socijalnu sredinu i društvo.

Osnovni cilj Master akademskih studija je da studentima pružimo znanje, koje će omogućiti efektivno planiranje obrazovno-vaspitnog procesa fizičkog vaspitanja i sporta, i motivaciju za naučno-istraživači rad uz primenu savremenih tehnologija, dijagnostike i analitike.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

Univerzitet Singidunum ©