123,9595

Školarine i tekući računi

Školarina

Školarina na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu iznosi od 1000 do 1350 evra, u dinarskoj protivvrednosti. 

  • Osnovne akademske studije Fizičko vaspitanje i sport 1350 evra
  • Osnovne akademske studije Menadžment u sportu 1100 evra
  • Master akademske studije za oba studijska programa 1000 evra

 

Tekući računi

Prijava ispita, naknada za potvrde i uverenja:
• 265-1780310001130-49, poziv na broj je uvek korisničko ime.

Školarina:
• 275-0010228371386-35, poziv na broj je uvek korisničko ime.

Univerzitet Singidunum ©